הסיפור של חיים

לבוני עולמנו!

אילו היה בוני עולם רק מייעץ כללית ולא מלווה אישית כל אחד – דיינו.

אילו היה מלווה כל אחד במלוא ההכוונה ולא משתתף בתמיכה רגשית – דיינו.

אילו היה תומך ומעודד ומתעניין ולא מסבסד כלכלית – דיינו.

אילו היה מעניק השתתפות חד פעמית – דיינו

אילו היה מממן את העלויות העצומות ומרים ידיים ביחד עם הרופאים – דיינו

אילו לא היה מרים ידיים ומנסה עוד פעם אחת אחרונה – דיינו

אילו היה מנסה שלוש פעמים – דיינו

על אחת כמה וכמה כשהוא מייעץ כללית ומייעץ אישית, תומך רגשית ומסייע כלכלית, מממן את העלויות העצומות ולא מרים ידיים גם כשהרופאים אומרים שאין מה לעשות, מנסה פעם אחת, ופעם שנייה ועוד פעם אחת אחרי האחרונה…

אילו רק הייתם שותפים להביא לנו את האושר והשמחה – דיינו.

על אחת כמה וכמה כשבזכותכם הם כאן!

ולמה בחרנו בהשראת ה’דיינו’?

נו, זה ברור.

כי כשחיים שלנו הגיח לאויר העולם התפזם לו ה’דיינו’ בבתי ישראל…

הייתם השליחים המסורים לומר לצערנו ולכאבנו די ולהביא אותנו לחג הגאולה, מודים ומהללים עד בלי די!

אבא ואמא של חיים

לחצו כאן לתרומות »