הסיפור של אודי

אליכם, אנשי בוני עולם!

אתם, ששמרתם על התקווה שלנו, גם אחרי שש עשרה הפלות,

אתם, שחיזקתם אותנו, גם בשעות הכי קשות,

אתם, שלא נתתם לנו להרים ידיים,

אתם, שעזרתם וליויתם וייעצתם,

         וביחד איתנו קרעתם את השמים,

אתם, שעשיתם הכל כדי שנזכה לילד חי –

לכם מגיעה תודה עצומה, בוני עולם – כה לחי!

ישראל, רינה ואודי.

לחצו כאן לתרומות »