הודעה לציבור

במסגרת קבלת זוגות במשרדי בוני עולם על ידי גדולי הרופאים