תרומה בהפקדה בנקאית

הפקדה בבנק פאג”י
סניף 188 בני ברק
מס’ חשבון: 409-455393

או בבנק הדואר מס’ חשבון: 20039257