תמיכה כספית

בוני עולם עומד הכן לטובת אלו שאינם מתפשרים על טפולי פריון ברמה האיכותית ביותר חרף המחיר הרב שבצדן.

מייסד הארגון ומנהלה הכללי משקיע את אונו ומרצו מכתת רגליו ועושה לילות כימים, על מנת לפתור את מצוקותיהם של הזוגות בהיבט הכספי. בבוני עולם אנו מאמינים כי לכל בעיה ישנם המומחים לפתרונה, ואין מלכות אחת נוגעת בחברתה. לא נחסוך בסכומי הכסף הרבים הנדרשים עבור כל אחד ואחת. משאבים רבים מושקעים בתחום הפיננסי על מנת שבני הזוג יוכלו לטפל בבעיה באופן המדויק ביותר, מחד, אולם להמשיך בלי טרדות זמן ופרנסה את סדר יומם, מאידך.

רבות מושקע בהנהלת החשבונות ובאיוש המשרות במחלקה הכספית ובלבד שהזוג לא יחוש נטל וקושי בירוקרטי.

עם פתיחת “התיק” אצל היועץ האישי שלכם, יעברו הפרוצדורות הראשוניות לאחריותו וכל שיהא אליכם לעשות הוא- לחכות למכתב המעניק לכם קוד אישי אשר יבטיח את פרטיותכם, ובקשה להעביר מסמכים רלוונטיים, המאששים את האינפורמציה שהעברתם ליועץ, באשר לנתונים הכלכליים שלכם. בוני עולם עומד לשירותכם במחלקה הפיננסית ותוכלו לפנות אלינו בברור לגבי מצב התיק ולשם העברת קבלות ואישורים על הוצאות כספיות בתום כל טיפול.

חובה לציין כי טיפול שלא יעשה תחת פיקוח הלכתי ובהמלצתו של היועץ, לא יאושר להחזר כספי.

רכזת המחלקה הכספית – גב’ א. לבנון 03-9491264