משלוח תרומה בדואר

לכבוד
עמותת “בוני עולם”
תא דואר 1560
באמצעות סניף הדואר “חזון איש”
בני ברק 51115